Chia Sẻ 49 Áo Quan Trong Quý I Năm 2022

(Xin một lượt chia sẻ để những người nghèo được biết)

Trong 3 tháng đầu năm, Ban Bác Ái của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã kết nối với các ân nhân trong và ngoài nước hỗ trợ 49 áo quan cho các Giáo xứ ở vùng sâu, vùng xa để các Linh mục và Tu sĩ lo hậu sự cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Cụ thể các nơi nhận như sau:

Giáo xứ Kim Sơn, Tỉnh Tiền Giang: 15 Áo quan

Caritas Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long: 15 Áo quan

Giáo xứ Hoà An, Ban Mê Thuột: 19 Áo quan

Tổng số tiền: 102,900,000 đồng

Anh chị em chia sẻ để những người nghèo gần 3 địa điểm trên có thể đến liên hệ nhận áo quan để lo hậu sự cho người thân trong gia đình khi qua đời.

Chúng con xin trân thành cảm ơn quý ân nhân đã hỗ trợ chúng con trong chương trình này.

Lm. Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương

Trang website này đang được chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Xin cám ơn !