Trao 2 Chiếc Xe Lắc Cho Người Khó Khăn

TRAO 2 XE LẮC CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN

Dịch bệnh Covid kéo dài, điều này đã làm cho những người khuyết tật bán vé số gặp rất nhiều khó khăn.
Trước đây, họ chỉ cần ngồi một chỗ và bán được trung bình 200 tờ vé số mỗi ngày. Hiện nay, họ cần phải di chuyển nhiều nơi thì mới có thể bán được.

Thấu hiểu được sự khó khăn đó, chúng tôi đã kết nối với các ân nhân để hỗ trợ xe Lắc cho những người khuyết tật bán vé số.
Hôm nay, chúng tôi đã chuyển trao hai chiếc xe Lắc cho Anh Bằng và Chị Thuý Anh. Khi nhận xe Lắc, anh chị rất vui và hạnh phúc vì từ hôm nay anh chị có thể di chuyển đến nhiều nơi để bán được vé số nhiều hơn.

Xin tri ân quý Ân Nhân đã quảng đại hỗ trợ chúng con trong chương trình này.

Bình Dương, 11.3.2022
Truyền thông Ban Bác Ái MF Việt Nam

Trang website này đang được chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Xin cám ơn !